ngọc jadeit qua xử lý

Ngọc Phỉ Thúy (Jadeit) đẳng cấp và hướng dẫn cách để phân biệt loại ngọc A B C

ngoc-phi-thuy-jadeit-02 Ngọc phỉ thúy Jadeit chủng loại A, B, C là một chỉ tiêu của chất lượng hàng hóa, không phải là chỉ tiêu đẳng cấp. Dùng để hân biệt ra ngọc phỉ thúy Jadeit thiên nhiên hay đã qua vật lý hạt nhân tạo hoặc xử lý hóa chất làm cho kết cấu nội bộ